Strass Swarovski

Strass Swarovski - 4mm - vert (olivine)

3,15 €

Strass Swarovski - 4mm - vert (olivine)

Strass Swarovski - 4mm - rose fuchsia

3,15 €

Strass Swarovski - 4mm - rose fuchsia

Strass Swarovski - 4mm - rose clair (light rose)

3,15 €

Strass Swarovski - 4mm - rose clair (light rose)

Strass Swarovski - 4mm - rouge (siam)

3,15 €

Strass Swarovski - 4mm - rouge (siam)

Strass Swarovski - 4mm - bleu clair (light sapphire)

3,15 €

Strass Swarovski - 4mm - bleu clair (light sapphire)

Strass Swarovski - 4mm - bleu clair saphir

3,15 €

Strass Swarovski - 4mm - bleu clair saphir

Strass Swarovski - 4mm - cristal

3,15 €

Strass Swarovski - 4mm - cristal